برچسب: بجر المیت

بحر المیت شورترین دریاچۀ جهان

بَحْرُالْمَيَّت دریاچهٔ بَحْرُالْمَيَّت شورترین  دریاچهٔ دنیاست. و میان سه کشور واقع شده‌است و توسط این…