دسته: مثل یک مسابقه! حفظ و یا یادگیری مقادیری از قرآن بصورتی دیگر و حفظ شعرهای روحانی و معنوی

آیۀ سوم

نویسنده و انتخاب کنندۀ آیه اشکان ارشادی ملقب به اشخانی لَا إِکرَاهَ فِی الدِّینِ ۖ…

آیۀ اول

من اشکان ارشادی متولد کرمانشاه هستم و متولد سال 1364 شمسی هستم. دو رگۀ کرد…

در مورد مسابقۀ هر روز زندگی در ماه مبارک رمضان با یک آیه از قرآن کریم

نویسنده و شارح: اشکان ارشادی (اشخانی) نام سایتشان zendegibaayeha.ir است و و تا کنون آیات…