دسته: عشق معجزۀ الهی! عنصر و قوه ای پاک و ناب!

عشق چیست؟

معنا و مفهوم عشق از مولانا جلالالدین رومی ای که می پرسی نشان عشق چیست؟…