دسته: جغرافیای سرزمین ها و نواحی و کشورها

طول دقیق سواحل ایران خبر اول ، وسعت واقعی ایران خبر دوم ، حدود و ثغور ایران و طول مرزهایش با کشورهای اطراف خبر سوم

مدیركل سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: طبق مطالعات مدیریت یكپارچه‌سازی سواحل كشور طول كل…

معرفی اسراییل در حدود و ثغور

این کشور در سواحل دریای مدیترانه و خلیج عقبه قرار دارد و در آسیا واقع…