دسته: جغرافیای ادیان و مذاهب

آیا یهودیت و صهیونیزم یکیست؟ آیا یک یهودی ، صهیونیزم نیز می باشد؟ از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی: حساب جامعه یهود را از حساب به صهیونیسم را از صهیونیست ها جدا…

آیا یهودیت و صهیونیزم یکیست؟ آیا یک یهودی ، صهیونیزم نیز می باشد؟

پاسخ از اشکان ارشادی طبق مطالعات و سوالاتش همۀ یودیان صهیونیزم نیستند!!! یک انسان در…