دسته: اصول و رعایت هایی که باید برای ترجمه یاد بگیریم و در نظر داشته باشیم!

تفاوت در ضبط و نگهداری اشعار

بارها و بارها دیده و شنیده ایم که فلان نسخه دارای ابیاتی متفاوت از نسخۀ…

اصول و رعایت هایی که باید برای ترجمه یاد بگیریم و در نظر داشته باشیم! قسمت 04

به قول بزرگی شعر در ترجمه می سوزد و محتوا و مفهومش نابود می گردد….