تفاوت در ضبط و نگهداری اشعار

بارها و بارها دیده و شنیده ایم که فلان نسخه دارای ابیاتی متفاوت از نسخۀ دیگر است. که یا خود شاعر پس از عمری ابیاتی را به زعم خودش درست کرده!!! و یا کاتبانی چون ذوق و قریحه ای شعر گونه داشته اند مصرعی را بخیال خود زیباتر سروده اند و جایش گذاشته اند.

برخی کتب چون سینه به سینه تا روزگار آرامش حفظ شده اند گاهی حافظی مصرعی را فراموش می کرد و بر همان وزن و مزمون بجایش می سرود!!!

در کتابی می خواندم که روس ها ابیات مشکوک فردوسی را در کمانکی می گذاشته اند. مثلا اینان با روزگار اسلام چه ربط؟؟؟ که رست و بقیه برای سلامتی پیامبر و امامان به می دست برده باشند!!! ابیات الحاقی زیاد است و باید آنان را شناخت!

ابیات واقعاً هرزه و الحاقی که به شخصیت شاعری نمی خورد باید از ترجمه اش پرهیز کرد.!!!

اشکان ارشادی ، اشخانی

Author: ashkhani

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *