نام صد و یک جزیرۀ دریاچۀ ارومیه به ترتیب الفبا

نویسنده و محقق و گردآورنده : اشکان ارشادی متخلص به اشخانی

نام ۱۰۰ جزیره دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران بدین شرح است:

۱.جزیره آتش

۲.جزیره آذر

۳.جزیره آذین

۴.جزیره آرام

۵.جزیره آرزو

۶.جزیره آرش

۷.جزیره اردشیر

۸.جزیره اسپیر

۹.جزیره اسپیرک

۱۰.جزیره اسپیرو

۱۱.جزیره اشک

۱۲.جزیره اشک‌سر

۱۳.جزیره اشکو

۱۴.جزیره امید

۱۵.جزیره ایران‌نژاد

۱۶.جزیره برد

۱۷.جزیره بردک

۱۸.جزیره داش آدا

۱۹.جزیره برز

۲۰.جزیره برزو

۲۱.جزیره برزین

۲۲.جزیره بستور

۲۳.جزیره بن

۲۴.جزیره بن‌اشک

۲۵.جزیره بهرام

۲۶.جزیره پناه

۲۷.جزیره پنهان

۲۸.جزیره پیشوا

۲۹.جزیره تخت

۳۰.جزیره تختان

۳۱.جزیره تشبال

۳۲.جزیره تک[۱]

۳۳.جزیره تنجک

۳۴.جزیره تنجه

۳۵.جزیره توس

۳۶.جزیره تیر

۳۷.جزیره جودره

۳۸.جزیره جوزار

۳۹.جزیره جوین

۴۰ جزیره چاک‌تپه

۴۱.جزیره چشمه‌کنار

۴۲.جزیره خرسک

۴۳.جزیره دی

۴۴.جزیره زاغ

۴۵.جزیره زرتپه

۴۶.جزیره زرکمان

۴۷.جزیره زرکنک

۴۸.جزیره زیرآبه

۴۹.جزیره سامانی

۵۰.جزیره سپید

۵۱.جزیره سرخ

۵۲.جزیره سروش

۵۳.جزیره سریجه

۵۴.جزیره سنگان

۵۵.جزیره سنگو

۵۶.جزیره سهران

۵۷.جزیره سیاوش

۵۸.جزیره سیاه‌تپه

۵۹.جزیره سیاه‌سنگ

۶۰.جزیره شاهی

۶۱.جزیره شاهین

۶۲.جزیره شبدیز

۶۳.جزیره شمشیران

۶۴.جزیره شورتپه

۶۵.جزیره شوش‌تپه

۶۶.جزیره کاکایی بالا

۶۷.جزیره کاکایی پایین

۶۸.جزیره کاکایی میانه

۶۹.جزیره کام

۷۰.جزیره کامه

۷۱.جزیره کاوه

۷۲.جزیره کبودان

۷۳.جزیره کرکس

۷۴.جزیره کریوه

۷۵.جزیره کفچه‌نوک

۷۶.جزیره کلسنگ

۷۷.جزیره کمان

۷۸.جزیره کنارک

۷۹.جزیره کوچک‌تپه

۸۰.جزیره گرده

۸۱.جزیره گرز

۸۲.جزیره گریوک

۸۳.جزیره گلگون

۸۴.جزیره گیو

۸۵.جزیره ماغ

۸۶.جزیره مرکید

۸۷.جزیره مشکین

۸۸.جزیره مهدیس

۸۹.جزیره مهر

۹۰.جزیره مهران

۹۱.جزیره مهرداد

۹۲.جزیره مهوار

۹۳.جزیره میانه

۹۴.جزیره میدان

۹۵.جزیره ناخدا

۹۶.جزیره نادید

۹۷.جزیره ناوی

۹۸.جزیره ناویان

۹۹.جزیره نهان

۱۰۰.جزیره نهفت

نام دو جزیرهٔ دیگر را پیدا کنم ضمیمه خواهم کرد.

منابع :

فرهنگ جغرافیایی شهرستان‌های کشور (شهرستان ارومیه)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران: ۱۳۷۹، صص۱۳۶ تا ۱۴۱.

فرهنگ جغرافیایی شهرستان‌های کشور (شهرستان ارومیه)، سال ۱۳۷۹ خورشیدی.

نویسنده و محقق و گردآورنده : اشکان ارشادی متخلص به اشخانی

تحقیق دوم درین مورد!!!!!!

فهرست جزایر دریاچهٔ ارومیه:

در دریاچهٔ ارومیه بیشتر از صد جزیره موجود است که ۱۰۲ جزیره ثبت رسمی گشتند. در ادامه نام صد جزیره می آید:

آرزو، اشک، اسپیر، کبودان، شاهی (اسلامی)، اسپیرو، اسپیرک، آذین، مهر، مهران، مهرداد، برزو، برز، سیاوش، سیاه‌تپه، تنجه، تنجک، بن‌اشک، اشک‌سر، اشکو، چاک‌تپه، دی، ماغ، میدان، چشمه‌کنار، میانه، سامانی، آذر، سنگان، سنگو، تک، جوزار، جوین، جودره، سپید، بستور، زیرآبه، بهرام، گرز، اردشیر، ناهید، پنهان، شاهین، کنارک، زرتپه، خرسک، امید، گریوک، گرده، گیو، کَلسنگ، گلگون، آرام، پناه، کریوه، ناویان، زاغ، مشکین، سهران، پیشوا، کام، کامه، سروش، سرخ، شبدیز، ناخدا، کوچک‌تپه، توس، برزین، آرش، آتش، سیاه سنگ، کرکس، شورتپه، ناوی، نهفت، شوش‌تپه، ایران‌نژاد، شمشیران، مهدیس، کاکایی بالا، کاکایی میانه، کاکایی پایین، تخت، تختان، مرکید، کاوه، مهوار، نادید، کمان، زرکمان، زرکنک، نهان، برد، بردین، بردک، تیر، تشبال، سریجه، بن، کفچه‌نوک.

در سال ۱۳۴۶ جزیره کبودان (قویون داغی) از طرف سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت شده اعلام گشت. در سال ۱۳۵۴ بود که این جزیره و سایر جزایر موجود در این منطقه بجز جزیره اسلامی (شاهی) منطقه حفاظت شده دریاچه ارومیه اعلام و بعدا به پارک ملی تبدیل شد.

در پارک ۳۲۰۰ هکتاری جزیره کبودان که غیر مسکونی و زیستگاه انواع پستانداران وحشی مثل موش صحرایی قوچ و میش و پلنگ است.

سیمای جزیره کبودان استپی و بخش هایی از این جزیره نیمه جنگلی بیشتر پسته وحشی همراه با درختچه های دیگر از جمله بادام وحشی ـ ارس کوهی ـ بادام کوهی ـ خوشک و گوجه وحشی و گیاهان گوناگونی چون دم اسبی ـ مرغ علف گوسفندی و جو وحشی از جمله گیاهان و درختان این جزیره است.

جزیره اسلامی (شاهی)

جزیره اسلامی تنها جزیرة مسکونی و آباد دریاچه ارومیه است که در اثر کمی بارندگی و تبخیر آب دریاچه در تابستان به صورت شبه جزیره در می آید . وجود این جزیرة سرسبز و خرم با آب شیرین و گوارا ( جزیره 54 چشمه دارد ) در دریای شور و تلخ از عجایب و بدایع طبیعت و خلقت است . در جزیره 7 روستا با نامهای آق گنبد ، کمیچی ،‌تیمورلو ، قیچاق ، بوراچارلو و بهرام آباد با حدود 8 هزار نفر جمعیت وجود دارد.

Author: ashkhani

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *