انواع ترجمه و اصول و رعایت هایی که باید برای ترجمه یاد بگیریم و در نظر داشته باشیم! قسمت 01

توسط اشکان ارشادی | چهارشنبه یکم فروردین ۱۴۰۳ | 15:20

انواع ترجمه و نکاتی که باید برای مترجم شدن در نظر بگیرید . قسمت ۰۱

مواردی برای اینکه در مترجم شدن یعنی کتاب ترجمه کردن بتوانید واقعاً صحیح و اصولی ترجمه کنید و ناخودآگاه از ترجمهٔ اشتباه پرهیز کنید.

یک مترجم به خوبی می داند که انواع ترجمه وجود دارد. در دید اول ترجمه به دو شکل است ترجمهٔ مکتوب ، ترجمهٔ شفاهی که ترجمهٔ شفاهی ترجمهٔ همزمان دارد مانند ترجمهٔ سخنان رئیس جمهورشان در سازمان ملل، یا نشستی مهم و ترجمهٔ همزمان که بعداً مترجم فیلم یا نوشته را بدون فشار و تیغ وقت ترجمه می کندگفته اند که ترجمه جریانی میان دو زبان است و مترجم همواره دو اصل را در مد نظر می‌گیرد:

یکی زبان مبدا

دیگری زبان مقصد

همواره از دو جهت نگرانی دارد یکی اینکه مبادا خواننده ترجمه‌ٔ او را در نیابد یعنی نفهمد یا آنکه نصف و نیمه درک کند یا آنکه تنها بخشی از آن را درک کند که اگر ترجمه دارای دو بُعد منفی و مثبت باشد و مترجم بخواهد ضمن درک منفی توسط مخاطب به مثبت برسد حتماً برسد ولی مخاطب احتمال دارد تنها به اندازهٔ هوش و درک خود برداشت کند! و دیگر اینکه پیام و هدف و یا شعار نویسنده بخوبی منتقل نشود (کمتر نویسنده ای به دنبال فرستادن پیام مثبت و نیک به مخاطب است و سیاسیون اغلب فقط به دنبال فرستادن شعار و پذیرش شعار توسط مخاطب هستند.) از این منظر کارشناسان دو نوع ترجمه را شناسایی و مطرح کرده اند:

ترجمه‌ٔ ارتباطی (communicative) که همان ترجمهٔ آزاد یا روان است.

ترجمه‌ٔ معنایی ( (semantic که همان ترجمه‌ٔ تحت اللفظی یا (word for word) است.

انواع ترجمه از نظر جان درایدن

از نظر جان درایندن روش های ترجمه را می توان به سه گروه تقسیم کرد.

نخست ترجمه‌ٔ تحت الفظی است که در آن متن کلمه به کلمه و خط به خط از زبانی به زبان دیگر برگردانده می شود.

روش دوم نقل به معنی (paraphrase) است. در این روش مترجم همواره نویسنده را در مد نظر دارد، اما توجه خود را بیشتر به معنی متن معطوف می دارد تا به لفظ. مترجم معنی متن را به بیان دیگر باز می گوید اما تغییری در آن ایجاد نمی کند.

روش سوم روش اقتباس (imitation) است. در این روش مترجم ( اگر دیگر بتوان او را مترجم نامید) به خود اجازه می دهد که در لفظ و معنی تصرف کند و در مواردی هر دو را کنار می نهد، نکات چندی از متن الهام می گیرد و به میل خود متن را بازنویسی می کند.

Author: ashkhani

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *